AYTRA Batteries

Duurzame opslag van hernieuwbare energie

Duurzame opslag van hernieuwbare energie

De explosief toenemende vraag naar batterijen stelt de ecologische voetafdruk van batterijen meer dan ooit in vraag. Het gebruik van batterijen wordt als een belangrijke schakel gezien in het behalen van de ecologische doelstellingen van de Europese Green Deal (klimaatneutraal tegen 2050) en de COP26-Klimaattop. Die laatste stelt namelijk dat de stijging van de globale opwarming niet meer dan 1.5 graden Celsius boven de pre-industriële niveaus mag uitkomen. Om die doelstelling te behalen dient het gebruik van hernieuwbare energie met een factor x100 te stijgen. En om dit te realiseren is er nood aan een efficiënt, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energieopslagsysteem.

Volgens het Internationaal Energieagentschap is er een ‘dreigende mismatch’ tussen de klimaatambities en de beschikbaarheid van mineralen. De toenemende vraag naar batterijen mag niet leiden tot een ‘rush’ op grondstoffen om batterijen te produceren, met de nodige gevolgen voor hun ecologische voetafdruk. Het belang van een circulaire levenscyclus van een batterij is dus cruciaal in het behalen van deze ecologische doelstellingen. 

Loodbatterijen kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren, omdat ze een voorbeeld zijn van de fundamentele principes van ecodesign: meer dan 90% van een loodbatterij wordt op het einde van de cyclus immers gerecupereerd en voor 99% gerecycleerd. Een nieuwe loodaccu bevat voor meer dan 80% gerecycleerde componenten. De loodbatterij is de meest groene batterij die er bestaat.

Door haar meer dan 150-jarige bestaan beschikt een loodbatterij over een technologie die de principes van de circulaire economie belichaamt. Lood kan oneindig worden gerecycleerd zonder kwaliteits- of prestatieverlies. Dankzij het reeds lang bestaande inzamelings- en recyclingsysteem worden bijna alle gebruikte loodbatterijen in Europa aan het einde van hun levensduur ingezameld voor recyclage, meteen goed voor de hoogste recyclagegraad van alle batterijtechnologieën.

Loodbatterijen sluiten de kringloop dus effectiever dan eender welke andere batterijtechnologie. Dankzij deze gesloten kringloopeconomie genereert de waardeketen van loodaccu’s miljarden euro’s uit producten aan het einde van hun levensduur, waarbij natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en afval wordt geminimaliseerd door het lood een oneindig aantal keren terug in de productcyclus te brengen.

De productiefase van de levenscyclus van loodaccu’s is één van de meest milieuvriendelijke van alle accutechnologieën. Vergeleken met andere batterijtechnologieën heeft de productie van loodbatterijen de laagste ecologische voetafdruk en de laagste productie-energie en CO2-uitstoot. Het gebruik van teruggewonnen lood om nieuwe batterijen te produceren is minder energie-intensief dan het gebruik van primair lood, wat bijdraagt aan het behoud van de eindige natuurlijke grondstoffen die nodig zijn om de groeiende vraag naar geavanceerde loodbatterijtechnologie (zoals AGM Carbonbatterijtechnologie) te ondersteunen.

Volgens een onafhankelijke levenscyclusstudie van EUROBAT is de milieu-impact van de productie van 12V-loodaccu’s voor auto’s in Europa aanzienlijk lager dan die van lithiumionfosfaat. Zoals eerder aangehaald vergt het recyclageproces van loodbatterijen bovendien veel minder tijd en energie, wat de totale milieu-impact nog verder beperkt.

Verder leidt de aanhoudende innovatie in loodbatterijtechnologieën voor kwaliteitsverbeteringen. De wereldwijde markt voor loodaccu’s omvat vandaag de automobielsector, industrie, energieopslag, UPS en aandrijfenergiesector. Loodbatterijen hebben in het kader van de elektrificatie van de transportsector al start-stop-technologie (AGM) ingeluid, die voertuigen met een lagere CO2-uitstoot en een hoger brandstofverbruik mogelijk maakt. Naarmate we hogerop komen op de hybridisatieschaal, van micro- en mild-hybride tot volledig elektrische voertuigen, blijven AGM Carbonbatterijen op een aantal manieren een cruciale rol spelen, afhankelijk van de toepassing: naadloos herstarten, regeneratief remmen of voeding aan boord van elektronica en veiligheidsfuncties als hulpbatterij.

De aanhoudende innovatie bij loodbatterijen resulteert ook in aanzienlijke prestatieverbeteringen, met een levensduur tot 5000 cycli bij een AGM Carbonbatterij, wat cruciaal is voor toepassingen voor opslag van hernieuwbare energie. Hiermee komt de AGM Carbonbatterij aardig in de buurt van een lithium(-ion-)batterij. AGM Carbonbatterijen hebben ook zeer lage kosten voor het accusysteem, waardoor de kostprijs wel gevoelig lager ligt dan die van lithiumbatterij.

Loodbatterijen vertegenwoordigen meer dan 90% van de marktvraag in zowel de UPS- als de aandrijfenergiesector. Ze zorgen ervoor dat magazijnen over de hele wereld soepel werken en bieden tegelijkertijd betrouwbare back-upstroom voor kritieke infrastructuren zoals ziekenhuizen, telecommunicatiehubs en datacenters.

Ten slotte staan loodbatterijen garant voor bewezen betrouwbaarheid en ongeëvenaarde veiligheid. Dit hebben ze te danken aan meer dan 150 jaar gebruik in toepassingen variërend van ononderbroken stroomvoorziening (UPS) en telecom, tot de auto- en aandrijfkrachtsector. Dit betekent dat er voor loodbatterijen aanzienlijk minder veiligheidssystemen nodig zijn om in een ontwerp voor de opslag van hernieuwbare energie te worden ingebouwd, waardoor de kosten en de complexiteit van de installatie worden verminderd.

Aytra Batteries streeft ernaar om de natuurlijke grondstoffen te beschermen. Daarom kiezen we in ons primaire aanbod van thuisbatterijen bewust voor de nieuwste generatie loodzuurbatterijen (AGM) met Carbon-technologie, die garant staan voor een langere levensduur (>12 jaar volgens de EUROBAT-normen), veel performanter zijn dan de klassieke AGM Carbonbatterijen (de carbonlaag voorkomt sulfaatvorming) en goedkoper zijn dan de lithium-ion-batterijen met dezelfde capaciteit. Dit type batterij  betrouwbaarheid en performantie bewezen als UPS-batterij in verschillende sectoren, zoals telecom.

Ook u kunt bijdragen aan de circulaire economie door te opteren voor Powerboozt Solar System op basis van de laatste generatie AGM Carbonbatterijen. Hiermee kiest u niet alleen voor de meest duurzame opslag van uw zonne-energie, maar realiseert u een flinke besparing zonder al te veel aan performantie in te boeten.